Contrado
  • 案例使用场景
  • Contrado

Contrado

一些公司会给LiveAgent一个很好的评价。像Contrado 和他们的姐妹公司Bags Of Love这样的大型在线商务企业需要一个可靠的平台来服务他们的客户。在LiveAgent中,他们实现了这一点。

LiveAgent于2016年9月开始投入使用。Contrado正面临着巨大的挑战:如何用12名支持代理有效地服务他们由228000家企业和购物者组成的客户群体?这听起来不可能完成?纯属无稽之谈。让我们看看事实,并向您展示一下最终的概念。

Contrado成立自2002年。 在公司存续的14年中,他们已经扩张到9个不同的国家。不得不说的是,Contrado就只使用了LiveAgent就实现了全覆盖。Contrado惊人的支持效率每个月能解决8000张Ticket. 这个数字在具体的实景中变得更加不可思议 – 他们的主要支持渠道是老旧的手机。每个月,代理要处理近3000个电话. 显然他们喜欢挑战,让我们看看在一样的时段内完成3800次以上的实时对话会如何。

“事实上,我们的产品(个性化织物印刷、服装和其他项目,比如毯子和垫子等)都是手工制作的,这让我们与众不同,这都归功于我们的工作质量和公司的每个员工对我们产品的关注。现在手工制作在英国已经不常见了。我们客户期待的不仅仅只是惊艳的产品,而且还要有杰出的支持。这是我们的客户支持团队的闪光之处。我们有由12名代理组成的团队,支持9个国家的18个网站。我们需要最大限度地增加联系的数量,这不仅仅是为了提高销售额,还是为了提供最好的售前和售后服务,以保障客户的忠诚度。”

显然,数量的增长是明显的,但是最重要的东西 – 客户体验呢?放心吧,不管工作量是多少,客户体验的质量都能得到保障。Contrado的客户满意度为97%,并且这数值还在不断增长中,因为他们已经使用了LiveAgent作为他们主要且唯一的支持工具。对他们来说,Outlook已经不再试用了,你对此抱有疑惑也是正常的。

“Việc xử lý email đã được cải thiện rất nhiều. Trước đây, chúng tôi từng sử dụng hệ thống trò chuyện khác và vẫn có thể xử lý các cuộc gọi tuy nhiên việc sử dụng Outlook lam công cụ Hỗ trợ khách hàng để xư lý các email thì không tiện lợi chút nào. Ngoài ra, chúng tôi không có cách nào để đo năng suất của nhân viên. Giờ đây việc theo dõi nhân viên trở nên cụ thể và có mục tiêu rõ ràng hơn, tập trung cải thiện năng suất và chất lượng dịch vụ. ” Gwennael Houdayer nói.”

Contrado统计

在使用了LiveAgent之后发生了哪些变化?你最喜欢什么功能?

“简化我们的沟通是主要目标。同时,因为每个人的工作都得到了检查,代理的效率也得到了提高。”Gwennael说。

具体的功能呢?

“Facebook和Twitter的集成非常棒!我们在9个国家有13个网站,可以从一个界面响应Facebook和Twitter的消息。我们也很喜欢先进的报告功能,比如分析概览,表现报告,代理报告和代理评级。我们的支持人员都很享受预设消息功能。”

不要忘记SLA和规则的强大自动化能力,这能让我们的代理在受到奖励或惩罚时得到通知。这是一个非常优秀的功能,能让我们不断改进我们的服务水平。

Contrado根据网站和语言将组织分为了多个部门:

使用新的流程或质量把控往往会让员工感到紧张。改变从来都不是一件易事,所以我们要问:整体进展如何?

“整个团队令人惊讶地很快适应了LiveAgent。这个工具非常的先进,让我们可以在一个界面用单个的Ticketing工具处理对话、电子邮件和电话,这让任务能轻易地实现自动化,比如标签、分配、以及解析等。我们变得更快更优秀。”

Gwennael Houdayer – C客户体验经理 @ Contrado Imaging Ltd

查看其他故事

我们的网站使用cookies。点击继续我们将默认为您允许我们将cookies部署在我们的网站上。 隐私和cookie政策.

Start Free Trial x